NAFUKOVÁNÍ PNEUMATIK

Správné nahuštění pneumatiky se zvyšuje bezpečnost a prodlužuje se délka životnosti pneumatikyTlak v pneumatikách má bezprostřední vliv na brzdnou dráhu a ovladatelnost vozidla. Správný tlak v pneumatikách může snížit i spotřebu paliva. Pneumatiky na jedné nápravě musí být vždy stejný tlak. Tlak v pneumatikách se mění vždy za studena aby nebyly pneumatiky zahřáté, teplem se mění tlak v pneumatice. Úbytek tlaku je pro pneumatiku mnohem více škodlivé než přehuštěná pneumatika. Při ztrátě tlaku o 10% už dochází k značně rychlejšímu opotřebení a snižuje se i životnost pneumatiky. Jestliže tlak v pneumatikách je nižší o 30% životnost pneumatiky se snižuje na polovinu a vozidlo je hůře ovladatelné.

Údaje jak správně nahustit pneumatiky jsou uvedeny v tabulce, kterou najdete v manuálu vozidla. Tato tabulka je někdy nalepená na dvířkách palivové nádrže nebo na sloupku dveří u řidiče nebo spolujezdce. Nákladní vozidla nebo těžká technika musí mít tuto tabulku umístěnou na blatníku, nebo na jiném čitelném místě na boku vozidla u pneumatiky.

Kontrola tlaku pneumatik by se měla provádět minimálně jednou do měsíce a před každou delší jízdou a to i včetně rezervní pneumatiky. Před každou jízdou bychom měli alespoň odhadem zkontrolovat správné nahuštění pneumatik.